Trgovinska Radnja "Periart"
Copyright C 2014 by "Zocky Inc"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: zocky74@gmail.com
EKOLOGIJA
OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE JE NAŠ PRIORITET!
Brzina-----Poslovnost
Besplatna isporuka na teritoriji grada
Tačnost--------Pravi saveti za kupovinu
Prazna toner kaseta je OTPAD, koji se mo¾e predati samo pravnim licima ovla¹æenim za njegovo zbrinjavanje!

Kupujući naše tonere činite velike stvari za zdravlje naše okoline, a neke od njih su:
- smanjenje količine novog otpada za deponije,
- manja potreba za novim resursima,
- ušteda energije,
- smanjenje emisije 45-60% CO2,
- zaštita zdravlja usled manjeg prisustva opasnih materija u vodi i zemljištu, npr. teških metala i nerazgradive plastike.
- promovisanje koncepta održivog razvoja itd.
Količina plastike u svakom kertridžu iznosi i do jednog kilograma. Na žalost, ta vrsta plastike nije najpogodnija za reciklažu, a ako se odloži kao otpadni materijal, potrebno je više od 1000 godina da bi se biorazgradila. Mnogi potrošači su upoznati sa brojkama koje pokazuju koliko je plastika pogodna za reciklažu. Ove brojke se kreću od jedan, za plastiku koja se najbolje reciklira, do sedam, za onu plastiku koju je najteže reciklirati. Na mnogim proizvodima, uključujući boce od šampona i vode, ovaj broj je utisnut na dno plastične boce. PET ambalaža, kao što su dvolitarke gaziranog soka, je obeležena brojem jedan kao plastika koje se prilično lako reciklira. Većina kertridža su označeni broje sedam jer sadrže mešavinu plastike koja sadrži veštačku smolu. Procenjeno je da se reciklira samo 5 do 10% plastike koja spada u ovu kategoriju. Uz to, ostaci tonera se retko mogu u potpunosti odstraniti iz plastične ambalaže kertridža, zagađujući plastiku na ovaj način, a kertridž čineći još manje pogodim za reciklažu.
Svaki recikliran kertridž predstavlja doprinos za našu lepšu budućnost. Koristeći nove ili industrijski remontovane
zajedno radimo za dobrobit zajednice!